Kaba exos - profesionální management vstupu návštěvníků zvýšil bezpečnost

Overview

Access Control - Visitor access
Access Control - Visitor access

(obrázek) Jakým způsobem přijímáte své hosty, ukáže, jak moc si jich vážíte. Kaba exos Vám pomáhá přivítat Vaše návštěvníky, dává Vám ale plnou kontrolu a transparentnost po dobu jejich návštěvy. Prokázalo se v hektickém shonu denního nasazení jako profesionální systém návštěvnického managementu.

Kaba exos registruje, organizuje a monitoruje všechny návštěvníky v souladu s Vašimi specifickými požadavky. Proces je jednoduše regulován, od ohlášení přes Web Client, výdej a vrácení návštěvnických průkazů s požadovaným profilem vstupu až po rezervaci parkovacího místa.

Features

  • Efektivní průběh prostřednictvím ohlášení se dopředu. Při příchodu jsou návštěvníkům vydány osobní průkazy, které už obsahují všechna nezbytná oprávnění vstupu.
  • Individuálně přizpůsobené ohlášení Vám umožňuje rozhodnout se, které údaje o návštěvnících je třeba pro každé stanoviště naprogramovat, např. status návštěvníka, osobní údaje nebo údaje o vozidle.
  • Precizní kontrola vstupu umožňuje volnou, ale bezpečnou dopravu návštěvníků s omezením pro určitou dobu, prostory, parkovací místa atd.
  • Údaje jsou sledovatelné, neboť systém zapisuje do protokolu historii návštěvníků. Údaje jsou v každém okamžiku dohledatelné a obzvláště nápomocné, jestliže musejí být dodatečně odpovězeny nějaké otázky.
  • Ochrana údajů a důvěrnost jsou ve Vašich rukou. Údaje jsou uloženy pouze tak dlouho, jak je nezbytné, a podle zákonných ustanovení ve Vaší zemi.

Applications

Funkce návštěvnického managementu u Kaba exos je obzvláště užitečná pro organizace s vysokým počtem návštěvníků. Nakonec byste si nepřáli, aby tito museli čekat u recepce nebo nekontrolovaně pobíhali po budově.

Bezpečnostní opatření zajišťují, že návštěvníci bez doprovodu nemají přístup do citlivých zón, jestliže jim k tomu neudělíte autorizaci.

Měli byste tyto funkce taky používat, jestliže chcete ušetřit náklady, protože Kaba exos umožňuje efektivní proces návštěvnického managementu. Jinak to může být časově náročné a nákladné.

Documents