Zvýšená produktivita s modulem podchycení času Kaba exos

Overview

Access Control - Time and attendance
Access Control - Time and attendance

Chyby při mzdovém účetnictví, nedostatek nebo přebytek personálu a neefektivní podchycení času Vás mohou přijít na podstatné částky.

Chtěli byste zvyšovat produktivitu tím, že zredukujete zpoždění pracovníků, neautorizované dlouhé pauzy a předčasné odchody ze zaměstnání domů? Je podstatným vynaložením času registrovat začátek práce a vyplňovat záznamy o podchycení času? Musíte z pojišťovacích důvodů evidovat výpadky personálu kvůli nemoci nebo úrazům?

Vysoce vyvinutý a intuitivní modul podchycení času od Kaba exos může být při všech takových potřebách nápomocen. Komunikuje přímo se systémem mzdového účetnictví a ERP systémem, aby Vaše podchycení času bylo automatizováno a ušetřili jste náklady na správu. Modul podchycení času může výt využíván individuálně, nebo může být spojen s kontrolou vstupu. Máte možnost využívat zcela moderní terminál série B-web 9300.

Features

 • Kaba exos je přímo spojen se systémem mzdového účetnictví a podporuje různé pracovní modely tak, aby mohlo docházet ke správě klouzavé pracovní doby, pevné pracovní doby a práce na směny a mohly být podstatně redukovány náklady na správu.
 • Spravuje čas každého jednotlivého pracovníka, včetně klouzavé pracovní doby, přesčasové hodiny, dovolenou a stav zabezpečení.
 • Časový a prezenční softwarový modul může výt využíván individuálně, nebo může být spojen s kontrolou vstupu.
 • Modul je stupňovitě rozšiřitelný na procesy, které se týkají celého podniku, i na zákonné, smluvní a tarifní podmínky, které stanovíte.
 • Dá se bez dalších nákladů naprogramovat tak, aby se specificky adaptoval na Vaše podnikové procesy.
 • Systém umožňuje Vašim pracovníkům přímo přes Web Client nebo Smartphone žádat o dovolenou, vkládat údaje o podchycení času bez ohledu na místo a provádět opravy a z toho získávat úspory nákladů pro správu.
 • Zabezpečí, aby byly dodržovány předpisy o pracovní době.

Applications

Časový a prezenční modul od firmy Kaba je ideální pro přímou evidenci, monitorování a správu dochvilnosti personálu, pracovní doby, nemocí, pevných pracovních hodin, variabilní pracovní doby, práce na směny atd. Je používán v široké rozmanitosti průmyslových oborů, včetně:

 • Výrobních živností
 • Školství
 • Bank a jiných finančních institutů
 • Zdravotnictví
 • Maloobchodu
 • Vládních zařízení
 • Policie a hasičského sboru
 • Letišť
 • Zásobovacích podniků
 • Zpracovatelských zařízení
 • Stadiónů a rekreačních zařízení
 • Kancelářských prostorů velkých koncernů a podniků
 • Hotelů