Kaba exos – aby nájemníci samostatně spravovali svoji bezpečnost

Overview

Access Control - Tenant management
Access Control - Tenant management

Správa řešení vstupu do nákupních center, kancelářských komplexů a velkopodniků pro víceré nájemníky může být velmi náročnou z hlediska času a zdrojů.

Jak se umožní, aby získali práva vstupu pro společnou zónu, jako např. přijímací halu nebo kantýnu, přičemž by ale samostatně spravovali svou pronajatou zónu?

Kaba exos je ideálním řešením. Umožňuje vícerým nájemníkům nezávisle spravovat svá práva vstupu na centrálním systému a přitom zachovávat autonomii osobních údajů.

Features

  • Kaba exos podporuje nezávislou organizaci jednotlivých stanovišť, podlaží nebo kancelářských skupin tak, aby nájemníci flexibilně a nezávisle uvnitř celkového systému spravovali systém vlastní.
  • Každý dílčí systém může mít rozdílnou konfiguraci vzhledem ke kombinaci online dveří a samostatných dveří, uživatelských skupin, stupňů oprávněnosti a časových a prezenčních funkcí.
  • Systém se nainstaluje pouze jednou. To šetří výdaje ve srovnání se samostatnými zařízeními, jelikož není rozdělována pouze infrastruktura, ale i náklady.
  • Kaba exos umožňuje nájemníkům samostatně provozovat jednotlivé zóny jako společné přijímací místo tak, aby bylo docíleno rychlejšího zúročení investic.
  • Kaba exos zaručuje, že je u nájemníka zachována autonomie osobních údajů. Pouze vlastní údaje vztahující se na nájemníka jsou pokaždé viditelné.

Applications

Modul správy klientů je nejlépe vhodný pro kancelářské komplexy, univerzity a organizace, které mají samostatné oblasti působnosti. Každá samostatná oblast působnosti je považována za "nájemníka". Následuje krátký popis typických případů aplikace:

  • Budova má společný, všemi nájemníky používaný vchod. V každém případě může být okolí budovy spravováno nájemníkem na smluvním základě nebo nezávislým dodavatelem.
  • Je k dispozici společné přijímací místo pro všechny nájemníky. Zde může být modul návštěvnického managementu dodatečně velmi užitečný.
  • Jestliže nabízející aplikaci (Application Service Provider, ASP) převezme odpovědnost za celkový bezpečnostní systém včetně managementu serveru a sítě.
  • Podobné scénáře a kombinace výše uvedeným.