Kaba exos - flexibilní, stupňovitě rozšiřitelná kontrola vstupu

Overview

Access Control - System features
Access Control - System features

Kaba exos nabízí pestrou paletu stupňovitě rozšiřitelných a integrovaných modulů, které se snadno adaptují Vašim specifickým požadavkům, včetně správy autorizace, návštěvnického managementu, managementu parkovacích míst, podchycení času a dalšího.

Tento systém se přizpůsobí Vašemu stávajícímu prostředí výpočetní techniky a disponuje volnými a standardizovanými rozhraními. Tak jsou jednoduše a efektivně vyměňována data s dalšími systémy.

Kaba exos je zamýšlen pro dlouhodobé nasazení a poskytuje úplnou vzestupnou kompatibilitu a stupňovitou rozšiřitelnost. To znamená, že systém se dá s Vašimi budoucími požadavky zvětšovat, resp. měnit. Tím jsou dlouhodobě chráněny Vaše investice.

Features

 • Správa elektronických a mechanických komponentů v jednom systému.
 • Maximální stupeň bezpečnosti díky koncepci Kaba ARIOS. Tento vysoce inteligentní mechanismus rozpozná průkazy, které byly zkopírovány bez řádné autorizace, odmítne je a nahlásí.
 • Je zcela standardně integrován do Vašeho ERP systému a systému zúčtování mezd, aby Vám ušetřil náklady eventuálního upgradování infrastruktury výpočetní techniky.
 • Funguje se stávajícími průkazy a podporuje multifunkčnost, např. pro bezhotovostní platby, přepravu, bankovní obchody atd.
 • Modulární a stupňovitě rozšiřitelný, aby rostl s Vaší organizací, celosvětově a ve všech důležitých jazycích.
 • Práva vstupu mohou být postupně adaptována, jestliže už staré uživatelské skupiny vstup nepotřebují a nahrazují je nové skupiny, např. během stavebních prací, jestliže projekt prochází různými fázemi.
 • Prostřednictvím správy klientů mohou všichni nájemníci spravovat svá vlastní práva vstupu samostatně ve společně užívaném systému Kaba exos.
 • Rozhraní pro systémy managementu požárů, poplachů a budov.
 • Systémové údaje a procesy jsou zachyceny v reálném čase při vstupu a opuštění objektů, abyste měli při závažné události okamžitý přehled.

Applications

Kaba exos se ideálně hodí pro stanoviště, která vyžadují zvýšenou bezpečnost, organizační efektivitu, flexibilitu a komfort obsluhy. Měli byste uvážit instalaci Kaba exos, jestliže máte jeden nebo vícero následujících problémů:

 • vysoké náklady při výměně mechanických klíčů a zámků
 • bezpečnost citlivějších dokumentů je pochybná
 • častá ztráta nebo krádež drahých přístrojů
 • chybějící přehled kvůli časté fluktuaci pracovníků
 • nespočítatelný kolísavý nebo vysoký počet návštěvníků
 • dlouhé čekací doby pro Vaše návštěvníky, protože ohlášení není naplánováno
 • různé uživatelské skupiny vstupují často do různých místností
 • rozdílné bezpečnostní zóny uvnitř stejného areálu, např. vysoce bezpečnostní, bezpečnostní, poloveřejné a veřejné zóny
 • nezbytnost zaznamenání pohybu z regulačních důvodů

Components

Pestrá paleta vysoce moderních online a samostatných komponentů umožňuje optimální úroveň bezpečnosti tím, že Vám poskytuje úplnou volnost pro přizpůsobení systému Vašim individuálním specifickým požadavkům. Výběr z komponentů je velký a mnohé z nich získaly mezinárodní ocenění za design:

Snímače paměťových karet

Vysoce lesklé snímače u průchodu. Dají se snadno vestavět na křídlo dveří, sklo, kov, beton nebo jiné materiály.

Digitální cylindry

Moderní uzamykací zařízení, kompaktní a energeticky úsporné. Mnohé varianty designu poskytují řešení pro každý typ dveří.

Elektronická kování dveří

Tato dveřní kování jsou dodávána v klasickém nebo moderním designu. Snadno se instalují, přizpůsobí se ke všem typům dveří a staly se průmyslovými normami.

Terminály pro aktualizaci

Elegantní terminály, na kterých si pracovníci provádějí aktualizaci svých práv vstupu, aniž by museli zajít do recepce nebo bezpečnostní agentury.

Přístroje pro kontrolu vstupu

Nainstalovány v prostorech nepřístupných pro veřejnost, monitorují a kontrolují aktivity dveří.

Documents