Kaba exos - mějte přehled o tom, kdo má jaký klíč ke kterým dveřím

Overview

Access control - Mechanical key management
Access control - Mechanical key management

Dobře naplánovaný systém kontroly vstupu se skládá ze síťovaných i nesíťovaných komponentů vstupu (také nazývaných online a standonline) a mechanických zámků.

Jak si ponechat přehled o tom, kdo které přístupové médium (elektronické karty nebo mechanické klíče) pro které dveře má? Obzvláště ve velkých organizacích je toto relevantní otázkou.

S Kaba exos spojíte vedle Vašich průkazů Vaše mechanické klíče do jednoho systému. S modulem správy uzamykacího zařízení si zachováte přehled a kontrolujete, kdo obdržel klíč, resp. průkaz a kam všude získal přístup.

Features

 • Přehled o mechanických klíčích a uzamykacích cylindrech s Vaším systémem kontroly vstupu. Kontrolujete nejen všechny dveře, ale i všechna média - od průkazů pro pracovníky až po generální klíče - včetně všech práv vstupu.
 • Snadno spravovatelný proces. Importujte jednoduše všechna relevantní data Vašeho mechanického uzamykacího zařízení a ušetřete čas při uvedení do provozu.
 • Doklady jsou vytištěny automaticky a zpracování dat může být provedeno stisknutím knoflíku.
 • Automatická upomínací funkce, jestliže je uživatel povinen Vaše klíče do určité doby vrátit.
 • Jestliže jsou online práva vstupu blokována, je bezpečnostní personál informován o tom, že mohou být také vtahovány mechanické klíče.
 • Úplné monitorování tak, abyste ke každému okamžiku mohli zjistit, co se s určitým klíčem děje a zdali někdo nesložil pro nějaký klíč kauci apod.

Applications

Modul správy uzamykacího zařízení Kaba exos nachází ideální uplatnění ve:

 • Výrobních a zpracovatelských zařízeních
 • Administrativních budovách
 • Zařízeních policie
 • Vzdělávacích institucích
 • Věznicích
 • V provozech pro zásobování energií a vodou
 • Telekomunikačních zařízeních
 • Nádražích, přístavech a letištích
 • Muzeích, sportovních a rekreačních zařízeních

Documents