CardLink - zvýšená bezpečnost, nižší provozní náklady

Overview

Access Control - CardLink
Access Control - CardLink

Typický systém kontroly vstupu se skládá z určitého počtu online (síťovaných) dveří a samostatných (nesíťovaných) dveří. U posledních jsou náklady a výdaje na propojení kabely redukovány, ale vynaložená práce se zvyšuje, protože obsluhovač musí ke každým dveřím přijít, aby manuálně aktualizoval práva vstupu nebo načetl protokol o události.

CardLink řeší tento problém, protože proces zjednoduší. Namísto manuální aktualizace práv vstupu u každých dveří jsou tato práva vstupu aktualizována automaticky přiložením uživatelských průkazů ke dveřím. Uživatelé získají svá práva vstupu na terminálech pro aktualizaci, které jsou umístěny na centrálním stanovišti, např. u vstupu pro zaměstnance, v prostoru výtahu nebo v kantýně. Prostřednictvím tohoto procesu jsou provozní náklady udržovány na nízké úrovni.

Za účelem snížení bezpečnostního rizika u ztraceného nebo odcizeného průkazu mohou být práva vstupu udělena pro omezená časová období, např. dvě hodiny pro návštěvníky a osm hodin pro pracovníky.Dodatečně obdrží průkazy automatické razítko potvrzující platnost u vstupu (validaci), která jim bude při výstupu opět odebrána.

Features

  • Systém kontroly vstupu spravuj online dveře (síťované) i samostatné dveře (nesíťované).
  • Osobní údaje a práva vstupu jsou do systému dodány pouze jednou, nikoli u každého uzamykacího zařízení.
  • Práva vstupu jsou nepřetržitě ukládána tak, aby se jich mohl každý k určitému okamžiku do budoucna dovolat.
  • Pohodlná obsluha, jelikož jsou individuální práva vstupu pro samostatná dveře ukládána přímo v médiích.
  • Dveře nemusejí být propojeny kabelem, protože jsou práva vstupu ukládána na průkazech.
  • Práva vstupu jsou časově omezena. Dveře se otevřou pouze tehdy, jestliže předložený průkaz má k časovému okamžiku příslušnou autorizaci.

Applications

CardLink je normálně doporučen v následujících situacích:

  • Vyskytuje se velký počet online dveří a samostatných dveří s relativně vysokými bezpečnostními požadavky.
  • Jestliže je pravděpodobné, že malý systém v průběhu svého životního cyklu bude vzrůstat, např. při expanzi organizace nebo pravidelně měněných prostorových funkcích.
  • Vyskytuje se velký počet uživatelských skupin, přičemž každá skupina vyžaduje rozdílné bezpečnostní stupně.
  • Je často vyžadován předběžný vstup, např. pro návštěvníky nebo dodavatele.