Kaba exos - efektivní management průkazů

Overview

Access Control - Badge Management
Access Control - Badge Management

Nové průkazy pro vstup - snadno programovatelné a zhotovitelné

Všechny kroky ke zhotovení průkazů pro vstup mohou být z větší části automatizovány, včetně tvorby povrchu karet i programování a tisku průkazu. Toto podstatně redukuje náklady, neboť údaje pracovníků mohou být přímo přebírány z databáze kontroly vstupu, aniž by musely být znovu vloženy.

Ztracené, nahrazené a odložené průkazy vybavíte během jediného kliknutí

Kaba exos může jediným kliknutím naprogramovat prozatímní a náhradní průkazy na takovou dobu, jak je požadováno. Tím se minimalizuje riziko bezpečnostních trhlin kvůli odloženým nebo zapomenutým průkazům.

Kaba exos také registruje historii náhradních průkazů osoby po celou dobu její příslušnosti k firmě a poskytuje Vám tím kroniku k bezpečnostnímu statusu, aktuálnímu statusu, pohybům a právům vstupu.

Documents