Systémy Physical Access

Systémy Physical Access
Systémy Physical Access

Fyzické přístupové systémy pro každou potřebu

Produktová paleta firmy Kaba polovysokých a vysokých fyzických systémů vstupu zahrnuje turnikety a bezpečnostní otočné dveře i senzorové a vysoce bezpečnostní uzávěry. Systémy regulují efektivním způsobem přístup do bezpečnostně relevantních zón pomocí identifikačních médií a starají se o optimální průchod osob.

Sortiment je k dispozici v nejrůznějších druzích konstrukcí, barev a tvarů a je vhodný pro široké spektrum použití: Kancelářské budovy, průmyslová zařízení, výzkumná zařízení, centra výpočetní techniky, banky, letiště (např. pro automatizované kontroly palubních karet), nádraží, sportovní stadióny.

Elektronicky řízené systémy jsou kompatibilní s každým systémem kontroly vstupu; v případě potřeby mohou být také kombinovány se systémem podchycení času.